بایگانی‌های انتقال ارز - الفبا خبر
یشنهاد قطعه سازان برای «واردات بدون انتقال ارز» ۲۹ دی ۱۳۹۷

یشنهاد قطعه سازان برای «واردات بدون انتقال ارز»

الفبا: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور از دولت خواست به جای سقف گذاشتن بر واردات بدون انتقال ارز، آن را با نیاز قطعه سازان و خودروسازان متناسب سازی کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست