بایگانی‌های انجمنهای صنفی کارگری - الفبا خبر
یک چهارم گردشگران خارجی راهنمایان گردشگری استفاده میکنند ۲۱ آذر ۱۳۹۷

یک چهارم گردشگران خارجی راهنمایان گردشگری استفاده میکنند

الفبا: رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری گفت ضریب نفوذ راهنمایان گردشگری از مبدا تا مقصد در کشور ما بسیار کم است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست