بایگانی‌های انجمن جامعه ایمن - الفبا خبر
بی عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان انرژی ۰۸ دی ۱۳۹۷
دکتر نوفرستی در گفتگو با الفبا :

بی عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان انرژی

الفبا : دکتر جواد نوفرستی، کارشناس انرژی و مدیر عامل انجمن جامعه ایمن، با تاکید بر این که بی عدالتی محض در توزیع یارانه های پنهان انرژی وجود دارد، گفت: روش کنونی توزیع یارانه انرژی به هیچ وجه عادلانه نیست ؛ چرا که یارانه پنهان خانواده پر مصرف اقلیم غیر گرمسیر مثل تهران 7 برابر خانواده کم مصرف است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست