بایگانی‌های انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو - الفبا خبر
تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ از اواخر سال آینده ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
یک مقام مسئول خبر داد:

تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ از اواخر سال آینده

الفبا : یک مقام مسئول در صنعت خودرو از آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ در اواخر سال ۹۸ خبر داد و گفت بر اساس قرارداد ایران خودرو با پژو، این شرکت بابت ترک ایران باید خسارت بدهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست