بایگانی‌های انجمن علوم خاک ایران - الفبا خبر
خسارت ۵۶ میلیارد دلاری برای فرسایش خاک ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

خسارت ۵۶ میلیارد دلاری برای فرسایش خاک

الفبا : رقم خسارت فرسایش خاک بر اساس اظهار نظر کارشناسان و همچنین رئیس انجمن علوم خاک ایران به حدود 56 میلیارد دلار می رسد .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست