بایگانی‌های انجمن ها - الفبا خبر
نهاد ناظر بر صنعت بیمه از رویکرد انتقادی انجمن ها  استقبال میکند ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
رییس کل بیمه مرکزی در همایش انجمن حرفه ای صنعت بیمه:

نهاد ناظر بر صنعت بیمه از رویکرد انتقادی انجمن ها استقبال میکند

الفبا: رویکرد انجمن های حرفه ای هر صنعت معمولا یک رویکرد انتقادی نسبت به نهاد ناظر است و بیمه مرکزی از این نوع نگاه استقبال می کند چرا که سیاست نهاد ناظر صنعت بیمه، انتقادپذیری در راستای اصلاح امور است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست