بایگانی‌های اندیشه ورزی - الفبا خبر
توصیه وزیر اقتصاد به هسته های اندیشه ورزی ۰۹ دی ۱۳۹۷

توصیه وزیر اقتصاد به هسته های اندیشه ورزی

الفبا : وزیر اقتصاد در اولين جلسه هسته انديشه ورزی مديريت حرفه ای و افزايش کارايی شرکت داری دولتی تاکيد کرد ؛ بايد از آن دسته نظريه ها و راه حل های علمی بهره ببريم كه بيشترين ميزان سازگاری را با ساختار اقتصادی ايران دارند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست