بایگانی‌های انرژی باد - الفبا خبر
۵۰ درصد مصرف برق با انرژی باد قابل تأمین است !!! ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

۵۰ درصد مصرف برق با انرژی باد قابل تأمین است !!!

الفبا : وزیر نیرو گفت ظرفیت نصب شده نیروگاهی برق از حدود ۷۰۰۰ مگاوات به بیش از ۸۰ هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسیده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست