بایگانی‌های انسان_اولیه - الفبا خبر
انسان ابزار ساز ۳ میلیون سال پیش زندگی میکرده؟ ۲۳ تیر ۱۳۹۸
کنکاشی در موزه‌های ایران

انسان ابزار ساز ۳ میلیون سال پیش زندگی میکرده؟

الفبا : قدمت انسان مدرن، دویست هزار سال است. قدمت گونه‌های دیگر انسانی به ۳ میلیون سال میرسد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست