بایگانی‌های انسان_نئاندرتال - الفبا خبر
انسان نئاندرتال در ایران ۱۶ تیر ۱۳۹۸

انسان نئاندرتال در ایران

الفبا : انسان نئاندرتال نوعی از سرده انسان بود که در اروپا و قسمتهایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال چین (آلتای) سکونت داشتند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست