بایگانی‌های انقراض ماهیان خاویاری - الفبا خبر
کاهش تولید و انقراض ماهیان خاویاری به دلیل صید قاچاق ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
مدیر عامل موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دریای خزر:

کاهش تولید و انقراض ماهیان خاویاری به دلیل صید قاچاق

الفبا-حسین بردبار: مدیر عامل موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دریای خزر مهمترین دلیل کاهش و خطر انقراض این نوع آبزیان را صید قاچاق آنها ذکر کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست