بایگانی‌های انواع بیمه اختیاری - الفبا خبر
بیمه اختیاری و شرایط آن ۰۵ مرداد ۱۳۹۷

بیمه اختیاری و شرایط آن

بیمه اختیاری و شرایط آن بیمه اختیاری و شرایط آن : در بیمه اختیاری حق بیمه توسط خود فرد پرداخت می شود و کارفرمایی وجود ندارد بنابراین مزایای قانون کار از جمله بیمه بیکاری و بنابراین دستمزد ایام بیکاری به او تعلق نمی گیرد . از مزایای بیمه اختیاری این است که اگر افراد نتوانند […]

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست