بایگانی‌های انگیزه - الفبا خبر
نشاط و فرار از تفکرات منفی مهمترین نیاز امروز مردم ۲۱ دی ۱۳۹۷

نشاط و فرار از تفکرات منفی مهمترین نیاز امروز مردم

الفبا : از نگاه شاخص های سلامت، دومین علت عمر از دست رفته در زنان و مردان و اولین علت در زنان ایرانی، اختلالات رفتاری و روانی است که علت اصلی آن هم، داشتن تفکرات منفی و بی نشاطی در جامعه است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست