بایگانی‌های اوراق بهادار - الفبا خبر
اوراق بهادار بیمه ای الویت اصلی روسای بیمه و بورس است ۰۱ آبان ۱۳۹۷
در افتتاحیه کیش اینوکس 2018:

اوراق بهادار بیمه ای الویت اصلی روسای بیمه و بورس است

الفبا: همزمان با برگزاری مراسم گشایش بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش، دکتر سلیمانی به انتشار ده هزار میلیارد تومان اوراق بهادار بیمه ای از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و این اقدام را نقطه عطفی در ایجاد هماهنگی اجزای بازار مالی قلمداد نمود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست