بایگانی‌های اوراق - الفبا خبر
دستور بانک مرکزی برای پذیرش ضمانت با اوراق مالی اسلامی ۲۴ دی ۱۳۹۷

دستور بانک مرکزی برای پذیرش ضمانت با اوراق مالی اسلامی

الفبا: بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی را ابلاغ کرد.

دستورالعمل پذیرش اوراق مالی اسلامی برای ضمانت تسهیلات ۲۲ دی ۱۳۹۷
توسط بانک مرکزی ابلاغ شد:

دستورالعمل پذیرش اوراق مالی اسلامی برای ضمانت تسهیلات

الفبا: بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی را ابلاغ کرد.

جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز ۱۱ دی ۱۳۹۷

جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز

الفبا: دستورالعمل عملیات بازار باز، با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، تهاتر این اوراق با مطالبات بانک‌ها، معامله اوراق در بازار بین‌بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها با وثیقه‌گذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در حال تدوین است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست