بایگانی‌های اولین آزمون - الفبا خبر
اولین آزمون بیمه های زندگی با اقبال اندک و قبولی ۲۷ درصدی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

اولین آزمون بیمه های زندگی با اقبال اندک و قبولی ۲۷ درصدی

الفبا: نتایج اولین آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی با حذف 4 حوزه استانی اعلام شد که از اقبال اندک و قبولی 27 درصدی شرکت کنندگان حکایت دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست