بایگانی‌های اولین همایش - الفبا خبر
برگزاری اولین همایش مشترک مدیران بیمه میهن ۲۲ مهر ۱۳۹۷

برگزاری اولین همایش مشترک مدیران بیمه میهن

الفباخبر: اولین گردهمایی مشترک مدیران بیمه میهن در راستای بررسی مسائل و مشکلات فی مابین مدیران ستادی و شعب، طی دو روز 19 و 20 مهر برگزار گردید که در روز اول پس از ارائه آمار عملکرد شعب در شش ماهه اول سال 97 از سوی مدیریت امور شعب، آقای احمدیان معاون فروش و بازاریابی شرکت در مورد عملکرد سازمان فروش شرکت و الزامات آن سخنرانی نمودند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست