بایگانی‌های ايرج حريرچي - الفبا خبر
استعفای وزیر بهداشت تایید شد ۱۲ دی ۱۳۹۷

استعفای وزیر بهداشت تایید شد

الفبا: قائم مقام و سخنگوي وزارت بهداشت با تأييد خبر استعفاي وزير بهداشت گفت قاضي زاده هاشمي از روز دوشنبه به وزارتخانه نرفته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست