بایگانی‌های اپلیکیشن آسان پرداخت - الفبا خبر
ادعای ممنوعیت صدور بیمه نامه حوادث انفرادی برای مشاغل پرخطر ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

ادعای ممنوعیت صدور بیمه نامه حوادث انفرادی برای مشاغل پرخطر

اپلیکیشن آسان پرداخت ادعا کرده امکان صدور بیمه نامه حوادث انفرادی برای دارندگان ۳۵۱ عنوان شغلی وجود ندارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست