بایگانی‌های اپلیکیشن «بله» - الفبا خبر
استقبال هم وطنان نوع دوست از ابتکار اپلیکیشن «بله» برای سیل زدگان ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

استقبال هم وطنان نوع دوست از ابتکار اپلیکیشن «بله» برای سیل زدگان

الفبا: کاربران اپلیکیشن «بله» با هدف کمک به هموطنان استان‌های سیل‌زده بیش از 664 میلیون تومان کمک نقدی انجام دادند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست