بایگانی‌های اپلیکیشن مدیریت - الفبا خبر
رونمایی از اپلیکیشن مدیریت هوشمند ارزیابی شرکت بیمه ”ما“در آستانه روز بیمه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

رونمایی از اپلیکیشن مدیریت هوشمند ارزیابی شرکت بیمه ”ما“در آستانه روز بیمه

الفبا: آیین رونمایی از اپلیکیشن مدیریت هوشمند ارزیابی بیمه "ما"، روز دوازدهم آذرماه در آستانه روز ملی بیمه برگزار شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست