بایگانی‌های اپلیکیشن های موبایل - الفبا خبر
قابل توجه اپلیکیشن های موبایل/خسارت ۱۰ میلیون دلاری گوگل ۱۹ آذر ۱۳۹۷

قابل توجه اپلیکیشن های موبایل/خسارت ۱۰ میلیون دلاری گوگل

الفبا: اشتباه یک کار آموز گوگل زیان ۱۰ میلیون دلاری به بار آورد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست