بایگانی‌های اپل - الفبا خبر
غیرفعال شدن اپلیکیشن های ایرانی روی گوشی های آیفون ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

غیرفعال شدن اپلیکیشن های ایرانی روی گوشی های آیفون

الفبا:محدودیت‌های اعمال شده از سوی اپل باعث شده بسیاری از اپلیکیشن‌های ایرانی روی گوشی‌های آیفون غیرفعال شوند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست