بایگانی‌های اکوسیستم استارت آپی - الفبا خبر
برنامه بازنگری در فرآیند شتاب دهی استارت آپ های کشور ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین در گفت وگو با الفبا خبرداد:

برنامه بازنگری در فرآیند شتاب دهی استارت آپ های کشور

الفبا -حسین بردبار: مدیرعامل مرکز نوآوری بانک ایران زمین از برنامه این مرکز برای بازنگری در فرآیندهای پیش شتاب دهی و شتاب دهی دراکوسیستم استارت آپی داخل کشور خبرداد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست