بایگانی‌های اکچوئری - الفبا خبر
رشد شاخص‌های بیمه‌گری با راه‌اندازی مدیریت ریسک و اکچوئری ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

رشد شاخص‌های بیمه‌گری با راه‌اندازی مدیریت ریسک و اکچوئری

الفبا: در دنیای کنونی سازمان‌ها به صورت فزآينده‌ای با محيطی پويا و متغير روبه‌رو هستند و ناگزیرند که خود را با عوامل محيطی سازگار کنند.

برنامه آزمون اکچوئری رسمی بیمه اعلام شد ۰۶ دی ۱۳۹۷

برنامه آزمون اکچوئری رسمی بیمه اعلام شد

الفبا: آزمون اکچوئری رسمی بیمه در اجرای مفاد بند 4 آئین نامه 78، ساعت 9 صبح روز یک شنبه سی‌ام دی ماه 1397 در محل پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست