بایگانی‌های ایران خوردو - الفبا خبر
از هر ۱۷۵ نفر فقط یک نفر موفق به ثبت نام خودرو می شود ۰۵ مهر ۱۳۹۷
فشارهای تحمیلی به صنعت خودرو برای جذب نقدینگی:

از هر ۱۷۵ نفر فقط یک نفر موفق به ثبت نام خودرو می شود

الفباخبر: امروز یک میلیون و 750 هزار نفر متقاضی پیش خرید خودرو وارد سایت ثبت نام ایران خودرو شدند و بر اساس بلوک بندی روزانه این خودرو ساز داخلی، تنها 9 هزار و 800 خودرو در کانال فروش روزانه قرار می گیرد. بدین ترتیب با اغماض می توان گفت تنها یک نفر از 175 نفر متقاضی ورود به سیستم ایران خودرو موفق به خرید خودرو می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست