بایگانی‌های ایرج موفق - الفبا خبر
پیش قدم شدن استان اصفهان برای ایجاد نظام مهندسی تولید فرش ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

پیش قدم شدن استان اصفهان برای ایجاد نظام مهندسی تولید فرش

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از پیش قدم شدن این استان برای ایجاد نظام مهندسی تولید فرش در کشور خبر داد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که ایجاد نظام مهندسی فرش در کشور را از اصفهان شروع کنیم .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست