بایگانی‌های ایمان عبدی - الفبا خبر
غصه های تولید یک محصول راهبردی؛ گزارش الفبا از مشکلات تولید برق در چند نیروگاه کشور ۲۵ آبان ۱۳۹۷

غصه های تولید یک محصول راهبردی؛ گزارش الفبا از مشکلات تولید برق در چند نیروگاه کشور

الفبا: این گزارش حاصل سفر به استان آذربایجان شرقی و بازدید از نیروگاه های شهرهای تبریز، هریس و ماکو است که به مصائب تولید محصول راهبردی برق اشاره دارد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست