بایگانی‌های ایمپاسکو - الفبا خبر
برنده مزایده های اکتشاف،‌ تحت پوشش بیمه معدنی قرار می گیرد ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی اعلام کرد:

برنده مزایده های اکتشاف،‌ تحت پوشش بیمه معدنی قرار می گیرد

معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو گفت: بر اساس این تفاهم نامه، هزینه فعالیت های مشارکت برنده در مزایده بیمه می شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست