بایگانی‌های ایمیدرو - الفبا خبر
کرباسیان از ایمیدرو رفت ۲۰ مهر ۱۳۹۷
در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

کرباسیان از ایمیدرو رفت

الفباخبر: مهدی کرباسیان روز چهارشنبه از معاونان و مدیران ایمیدرو خداحافظی کرد. این اقدام در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان انجام شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست