بایگانی‌های اینترنتی - الفبا خبر
ایجاد فضای رقابتی با آزادسازی نظام‌ ‌های پرداخت ۱۸ دی ۱۳۹۷
آذری جهرمی:

ایجاد فضای رقابتی با آزادسازی نظام‌ ‌های پرداخت

الفبا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت اقدامات بانک مرکزی در حوزه فین تک ها یا آزادسازی نظام های پرداخت می تواند منجر به ایجاد فضای رقابتی برای کسب و کارهای مجازی شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست