بایگانی‌های بابک_زنجانی - الفبا خبر
تامین اجتماعی تعهدی در ازای چکهای بابک زنجانی ندارد ۱۷ دی ۱۳۹۷
نماینده تهران در مجلس:

تامین اجتماعی تعهدی در ازای چکهای بابک زنجانی ندارد

الفبا: علیرضا محجوب، بازپس‌گیری چک‌های سازمان از بابک زنجانی را یک موفقیت برای سازمان و همه کسانی دانست که پی‌گیر جلوگیری از وقوع حرکات مغایر با مصالح سازمان تامین اجتماعی و مصالح کارگران هستند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست