بایگانی‌های بادین - الفبا خبر
سه ضلع موفقیت در بیمه آسیا ۲۲ دی ۱۳۹۷
مدیر عامل بیمه آسیا در بازدید از شعب اصفهان:

سه ضلع موفقیت در بیمه آسیا

الفبا: نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل و مدیران بیمه آسیا از شعب این شرکت در اصفهان بازدید کردند.

برگزاری همایش تخصصی مشترک بیمه آسیا و پرشیا خودرو ۱۹ دی ۱۳۹۷

برگزاری همایش تخصصی مشترک بیمه آسیا و پرشیا خودرو

الفبا: همایش تخصصی مشترک بیمه آسیا و پرشیا خودرو با حضور نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل،اعضای هیات مدیره ،معاونان مدیر عامل، مدیران و کارشناسان بیمه آسیا برگزار شد.

بازدید مدیران ارشد بیمه آسیا از شعب مازندران – ۱۷ دی ۱۳۹۷

بازدید مدیران ارشد بیمه آسیا از شعب مازندران –

الفبا: نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره و مدیران بیمه آسیا از شعب استان مازندران و شرکت کاله بازدید کردند.

دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه ۱۵ دی ۱۳۹۷

دیدار مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه

الفبا: مسعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با مسئولان مرکز خدمات حوزه های علمیه دیدار کرد.

انتصاب در بیمه آسیا ۱۵ دی ۱۳۹۷

انتصاب در بیمه آسیا

الفبا: سرپرست معاونت امور استان ها و شبکه فروش و سرپرست معاونت فنی بیمه های اموال بیمه آسیا منصوب شدند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست