بایگانی‌های بازارسایه - الفبا خبر
ایران نفت را در بازار سایه می‌فروشد ۲۴ دی ۱۳۹۷
معاون بین الملل وزیر نفت:

ایران نفت را در بازار سایه می‌فروشد

الفبا: معاون امور بین الملل وزیر نفت گفت در زمان تحریم، شرایط برای حفظ بازار نفت ساده نیست اما خوشبختانه ایران اکنون به بازارهای سایه ای دست یافته که می توان از آنها برای صادرات نفت استفاده کرد. او البته اشاره‌ای به این بازار و کشورهای خریدار نفت کشورمان نکرده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست