بایگانی‌های بازارمسکن - الفبا خبر
دیدگاه عبده تبریزی درباره رویکرد حمایتی در بخش مسکن ۲۳ دی ۱۳۹۷

دیدگاه عبده تبریزی درباره رویکرد حمایتی در بخش مسکن

الفبا: عبده تبریزی معتقد است که بانک مسکن طی سال های گذشته توانسته رویکرد حمایتی در بخش مسکن را از سوی دولت به خوبی نمایندگی کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست