بایگانی‌های بازارهای بیمه - الفبا خبر
آمازون جدی ترین تهدید بیمه گران در بازارهای بیمه اروپا ۱۳ دی ۱۳۹۷

آمازون جدی ترین تهدید بیمه گران در بازارهای بیمه اروپا

الفبا: با غلبه بیشتر بسترهای دیجیتالی بر زندگی مصرف‌کنندگان، بازار بیمه تغییر شکل داده تا قادر باشد با الگوریتم‌هایی که به اقتصاد دیجیتالی توان می‌بخشد، تناسب برقرار کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست