بایگانی‌های بازارچه اصفهان - الفبا خبر
خسارت زیاندیدگان آتش سوزی بازارچه اصفهان پرداخت شد ۲۲ آذر ۱۳۹۷

خسارت زیاندیدگان آتش سوزی بازارچه اصفهان پرداخت شد

الفبا:4 میلیارد و 200 میلیون تومان مجموع پوشش برای 100 واحد خسارت دیده در حادثه آتش سوزی بازارچه ارتش اصفهان توسط بیمه آسیا پرداخت شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست