بایگانی‌های بازار باز - الفبا خبر
جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز ۱۱ دی ۱۳۹۷

جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز

الفبا: دستورالعمل عملیات بازار باز، با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، تهاتر این اوراق با مطالبات بانک‌ها، معامله اوراق در بازار بین‌بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها با وثیقه‌گذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در حال تدوین است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست