بایگانی‌های بازار بورس - الفبا خبر
روزهای سرد بانک دی زنگ خطر را به صدا درآورد ۲۹ مهر ۱۳۹۷

روزهای سرد بانک دی زنگ خطر را به صدا درآورد

الفبا: به طور میانگین کاهش درصد بانک دی طی 10 روز گذشته 3.007% بوده که بیشترین میزان کاهش را در 15 مهر تجربه کرده است. جایی که با 129 واحد کاهش نزدیک به 9% تنزل را پشت سر گذاشت

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست