بایگانی‌های بازار سرمایه ایران - الفبا خبر
هلدینگ صنایع پتروشیمی  خلیج فارس رکورد تاریخ بازار سرمایه ایران را شکست ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس رکورد تاریخ بازار سرمایه ایران را شکست

با افزایش ارزش هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این شرکت که با ارزش ترین شرکت بازار سرمایه ایران است؛رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست