بایگانی‌های بازار متشکل - الفبا خبر
تسلط دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز ۳۰ آبان ۱۳۹۷
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

تسلط دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز

الفبا: رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت در شرایط کنونی بازار اسکناس ارز، بازاری غیرمتشکل است و نرخ‌ها در خیابان و کوچه پس کوچه‌ها شکل می گیرد در حالی که ما نیاز به بازار متشکل داریم تا به تدریج فاصله بین نرخ‌های مختلف کم کنیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست