بایگانی‌های بازار موبایل - الفبا خبر
جهرمی به پیشنهاد وزارت صمت در تنظیم بازار موبایل دست رد زد ۱۴ آبان ۱۳۹۷

جهرمی به پیشنهاد وزارت صمت در تنظیم بازار موبایل دست رد زد

الفبا:سند تنظیم بازار موبایل میان دو وزیر پاس کاری می شود و جهرمی حاضر به پذیرش مسٸولیتی که بر عهده وزارت صمت است نمی شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست