بایگانی‌های بازار نیما - الفبا خبر
تعادل به بازار ارز برمیگردد ۲۵ آذر ۱۳۹۷
وزیر اقتصاد در پارلمان بخش خصوصی وعده داد:

تعادل به بازار ارز برمیگردد

الفبا:وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعادل به بازار ارز باز می‌گردد،گفت دیروز بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه داشت که این نسبت به برنامه خیلی خوب است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست