بایگانی‌های بازار گوشت - الفبا خبر
بازار گوشت ؛ قربانی مدیریت در توزیع ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
گزارش الفبا از ریشه یابی نابسامانی ها درقیمت مواد پروتئینی:

بازار گوشت ؛ قربانی مدیریت در توزیع

الفبا-حسین بردبار: این روزها، قیمت انواع گوشت قرمز نوسانات نامنظمی دارد و هرچه به ایام عید نزدیکتر می شویم، این قیمت ها متاسفانه افزایش می یابد، این درحالی است که به گفته وزیر جهادکشاورزی 90 تا 94 درصد گوشت قرمز موردنیاز کشور در داخل تولید می شود و فقط 10 درصد گوشت مورد نیاز باید از خارج وارد شود، از سوی دیگر به گفته نماینده ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی آمار واردات گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 130 درصد افزایش یافته است، با این حال چرا شاهد افزایش قیمت گوشت هستیم؟

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست