بایگانی‌های بازرگانی - الفبا خبر
هشدار تقوی نژاد درباره سوء استفاده میلیاردی از کارتهای بازرگانی ۲۶ دی ۱۳۹۷

هشدار تقوی نژاد درباره سوء استفاده میلیاردی از کارتهای بازرگانی

الفبا: سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان مالیاتی کشور گفت میزان سوء استفاده از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کشور حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب جرایم فرار مالیاتی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیازمند تفاهم دولت و بخش خصوصی ۱۵ دی ۱۳۹۷

بازگشت ارز حاصل از صادرات، نیازمند تفاهم دولت و بخش خصوصی

الفبا: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت دولت و بخش خصوصی باید با مذاکره و تفاهم، سازوکاری تعریف کنند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

رقم عرضه نفت در بورس انرژی کوچک است ۰۹ دی ۱۳۹۷
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران:

رقم عرضه نفت در بورس انرژی کوچک است

 الفبا: یک تحلیل‌گر حوزه انرژی و عضو اتاق بازرگانی تهران گفت سه میلیون عدد بزرگی نیست و یک نوع بسترسازی برای آشنایی بخش خصوصی با بورس انرژی است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست