بایگانی‌های بازنشستگان تامین‌اجتماعی - الفبا خبر
پرداخت «بسته حمایتی» بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا١٠ روز آینده ۱۳ آذر ۱۳۹۷

پرداخت «بسته حمایتی» بازنشستگان تامین‌اجتماعی تا١٠ روز آینده

الفبا:  سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت بسته حمایتی به بازنشستگان تامین اجتماعی طی ٨ تا ١٠ روز آینده پرداخت می‌شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست