بایگانی‌های بازنشستگي - الفبا خبر
دختران ۱۸تا ۵۰ساله بیمه می شوند ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

دختران ۱۸تا ۵۰ساله بیمه می شوند

الفبا:سازمان تامين اجتماعي طرح بيمه ي دختران مجرد 18تا 50 ساله را در قالب بيمه حرف و مشاغل آزاد اجرا مي کند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست