بایگانی‌های بازنگری در استارتاپ ها - الفبا خبر
ضرورت بازنگری در سطح همکاری بانک ها با کسب و کار های مبتنی بر ابزار های مدریت مالی ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ضرورت بازنگری در سطح همکاری بانک ها با کسب و کار های مبتنی بر ابزار های مدریت مالی

الفبا-پریا محمدعلی: چه چالش هایی در همکاری میان بانک و کسب وکار ها وجود دارد و سهم مسائل فرهنگی و اقتصادی مردم ایران و موانع موجود در ابزار های مدریت نالی شخصی از کجا ناشی میشود؟

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست