بایگانی‌های باسم_آزدو - الفبا خبر
کارشناسان بیمه فقط بحث اشتعال را در نظر می گیرند ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
رئیس هیات مدیره انجمن اتانول ایران:

کارشناسان بیمه فقط بحث اشتعال را در نظر می گیرند

باسم آزدو: نمایندگان شرکت های بیمه شناخت خوبی از صنعت اتانول ندارند، کارشناسان بیمه فقط بحث اشتعال را در نظر می گیرند و ریسک های مخازن، دیگ بخار و پمپ ها را در نظر نمی گیرند.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست