بایگانی‌های بافت شهری - الفبا خبر
بانک مسکن بازوی تامین مالی بافت فرسوده ۲۰ دی ۱۳۹۷

بانک مسکن بازوی تامین مالی بافت فرسوده

الفبا: معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری پایدار ایران بر نقش بانک مسکن به عنوان بازوی تامین مالی نوسازی بافت های فرسوده تاکید کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست